جک هیدرولیک فلنجی

ابعاد سیلندر : ۷۰*۴۰۰*۱۲۵

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : ۱۸۰ bar

وزن قابل جابه جایی : ۲۲ ton

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : ۷۰*۲۵۰*۱۰۰

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : ۱۲۰ bar

وزن قابل جابه جایی : ۹٫۵ ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : ۴۰*۳۰۰*۶۳

نوع نصب : یکسر فلنج

فشار کاری : ۱۲۰ bar

وزن قابل جابه جایی :  ۳٫۷ ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : ۵۰*۱۵۰*۸۰

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : ۱۲۰ bar

وزن قابل جابه جایی : ۶ ton