جک هیدرولیک فلنج از جلو NS-PF

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PFتوسط این مجموعه صورت می گیرد.
  • نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران
Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat