جک هیدرولیک فلنج از پشت NS-PB

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PBتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

  • ساخت جک هیدرولیک نیاز صنعت فلنج از انتها

جک هیدرولیک PB نیازصنعت

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

Call Now Button
Open chat