جک هیدرولیک فلنج از پشت NS-PB

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PBتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

  • ساخت جک هیدرولیک نیاز صنعت فلنج از انتها

جک هیدرولیک PB نیازصنعت

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat