جک هیدرولیک فلنج از پشت NS-PB

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PBتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

  • ساخت جک هیدرولیک نیاز صنعت فلنج از انتها

جک هیدرولیک PB نیازصنعت

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button