جک هیدرولیک چشمی NS-PE

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PEتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

  • ساخت جک هیدرولیک نیاز صنعت چشمی

جک هیدرولیک PE نیازصنعت

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat