جک هیدرولیک

جک هیدرولیک فلنجی

ابعاد سیلندر : 70*400*125

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 180 bar

وزن قابل جابه جایی : 22 ton

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 70*250*100

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی : 9.5 ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 40*300*63

نوع نصب : یکسر فلنج

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی :  3.7 ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 50*150*80

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی : 6 ton

یونیت هیدرولیک

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 60 لیتر

فشار کاری : 120 bar

دبی پمپ : 12 لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 4kw

تعداد شیرهای کنترل : 1 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : فرمان دستی یا اهرمی

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  200bar -120 bar-100bar

دبی پمپ : 23 l/min-12 lit/min -7lit/min -2 lit/min

توان الکتروموتور : 0/35kw -1/5 kw -4 kw -7.5 kw

تعداد شیرهای کنترل : 4 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 180 لیتر

فشار کاری :  100 bar

دبی پمپ : 23 لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 4kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 3/4

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  400 bar

دبی پمپ 7:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 5.5kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 2/2

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 50 لیتر

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ:  10لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 3kw

تعداد شیرهای کنترل:5 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 220 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ 40:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 15kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 4/3

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ 35:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 11kw

تعداد شیرهای کنترل : 6عدد شیر 4/3

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 300 لیتر

فشار کاری :  200 bar

دبی پمپ 60:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 22kw

تعداد شیرهای کنترل : 3عدد شیر2/3   پروپرشنال

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

 

تابلو فرمان هیدرولیک

تابلو فرمان یونیت هیدرولیک

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 300 شرکت زیمنس

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 300 شرکت زیمنس و انتقال سیگنال ها توسط پروتکل پروفیباس

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 200 شرکت زیمنس

تابلو فرمان و کنترل یونیت هیدرولیک توسط plc logoشرکت زیمنس

تابلو فرمان و کنترل یونیت هیدرولیک توسط plc logoشرکت زیمنس

سلول قدرت و کنترل الکتروموتورهای یونیت هیدرولیک توسط المان های شرکت زیمنس و اشنایدر

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plcهایسری 300شرکت زیمنس و انتقال سیگنال ها توسط پروتکل پروفیباس