پروژه راه اندازی سیستم هیدرولیک شرکت فولاد خراسان 

فاز 2 کوره های ذوب LF/EAF

این پروژه در سال 94 راه اندازی شده، طراح کارخانه شرکت بین المللی ایریتک که به عنوان کارفرما و شرکت التین به عنوان پیمانکار وسازنده این پروژه  و راه اندازی این سیستم توسط این مجموعه  و  التین صورت گرفته است.

 

پروژه  شرکت صبا فولاد خلیج فارس 

کارخانه تولید بریکت گرم

این پروژه در سال 95 برای اولین بار در ایران راه اندازی شد، طراح کارخانه شرکت بین المللی ایریتک که به عنوان کارفرما و شرکت التین به عنوان پیمانکار وسازنده این پروژه  و راه اندازی این سیستم توسط این مجموعه  و التین صورت گرفته است.

طراحی اتوماسیون صنعتی شامل طراحی مدار برق ، برنامه نویسی و نصب و راه اندازی سیستم هیدرولیک کارخانه .

پروژه  شرکت مس سرچشمه 

کارخانه تولید مس

فاز دوم تغلیظ  این پروژه در سال 93 راه اندازی شد، طراح کارخانه شرکت بین المللی ایریتک که به عنوان کارفرما و شرکت التین  به عنوان پیمانکار وسازنده این پروژه  و راه اندازی این سیستم توسط این مجموعه  و التین صورت گرفته است.

طراحی اتوماسیون صنعتی شامل طراحی مدار برق ، برنامه نویسی و نصب و راه اندازی سیستم هیدرولیک کارخانه .

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک فلنجی

ابعاد سیلندر : 70*400*125

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 180 bar

وزن قابل جابه جایی : 22 ton

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 70*250*100

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی : 9.5 ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 40*300*63

نوع نصب : یکسر فلنج

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی :  3.7 ton

جک هیدرولیک

ابعاد سیلندر : 50*150*80

نوع نصب : گوشواره ای

فشار کاری : 120 bar

وزن قابل جابه جایی : 6 ton

یونیت هیدرولیک

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 60 لیتر

فشار کاری : 120 bar

دبی پمپ : 12 لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 4kw

تعداد شیرهای کنترل : 1 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : فرمان دستی یا اهرمی

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  200bar -120 bar-100bar

دبی پمپ : 23 l/min-12 lit/min -7lit/min -2 lit/min

توان الکتروموتور : 0/35kw -1/5 kw -4 kw -7.5 kw

تعداد شیرهای کنترل : 4 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 180 لیتر

فشار کاری :  100 bar

دبی پمپ : 23 لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 4kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 3/4

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  400 bar

دبی پمپ 7:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 5.5kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 2/2

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 50 لیتر

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ:  10لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 3kw

تعداد شیرهای کنترل:5 عدد

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 220 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 250 لیتر

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ 40:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 15kw

تعداد شیرهای کنترل : 1عدد شیر 4/3

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

فشار کاری :  150 bar

دبی پمپ 35:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 11kw

تعداد شیرهای کنترل : 6عدد شیر 4/3

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

یونیت هیدرولیک

حجم مخزن : 300 لیتر

فشار کاری :  200 bar

دبی پمپ 60:  لیتر بر دقیقه

توان الکتروموتور : 22kw

تعداد شیرهای کنترل : 3عدد شیر2/3   پروپرشنال

نوع تحریک شیر هیدرولیک : برقی 24 ولت

 

تابلو فرمان هیدرولیک

تابلو فرمان یونیت هیدرولیک

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 300 شرکت زیمنس

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 300 شرکت زیمنس و انتقال سیگنال ها توسط پروتکل پروفیباس

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plc های سری 200 شرکت زیمنس

تابلو فرمان و کنترل یونیت هیدرولیک توسط plc logoشرکت زیمنس

تابلو فرمان و کنترل یونیت هیدرولیک توسط plc logoشرکت زیمنس

سلول قدرت و کنترل الکتروموتورهای یونیت هیدرولیک توسط المان های شرکت زیمنس و اشنایدر

سلول فرمان و کنترل یونیت های هیدرولیک توسط plcهایسری 300شرکت زیمنس و انتقال سیگنال ها توسط پروتکل پروفیباس