پنوماتیک

از پنوماتیک جهت انجام ساده ترین کارهای مکانیکی استفاده میشده است ولی امروزه ، به سبب توسعه تکنولوژی پنوماتیک ، این نقش اهمیت بیشتری پیدا کرده.

در اکثر کاربردها ،هوای فشرده برای یک یا چند منظور مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ، که بعضی از آنها به اختصار ذکر شده است.
*برای تعیین وضعیت پردازشگرها(سنسورها)
*پردازش اطلاعات (پردازشگرها-تحلیل گرها)
*تغییر وضعیت عمل کنندها بوسیله عناصر کنترل نهایی
*برای اجرای کار (عمل کنندها)
خصوصیات و محاسن هوای فشرده :
1-مقدار: برای تولید هوای فشرده هوا در همه جا به مقدار کافی وجود دارد.
2-انتقال:هوای فشرده را می توان از طریق خطوط لوله برای راههای دور انتقال داد.
3-انبار کردن:هوا را می توان در مخازن و کپسول ها انبار نمود.
4-تاثیر کم دما:نوسانات حرارتی بر روی هوای فشرده تاثیر چندانی نداشته

Call Now Button
Open chat
Powered by