فلو کنترل پنوماتیک

(شیرهای گلوئی قابل تنظیم با مانع برگشت) این نوع شیر که مقدار جریان را کنترل می کند دارای سمبل بصورت گلوگاهی است. اگر شیر غیرقابل تنظیم باشد بصورت سمبل بالایی و در صورتی که قابل تنظیم باشد توسط یک فلش (پیکان) که روی گلوگاه ترسیم شده نمایش داده میشود. در شیر گلوئی با مانع برگشت کاستن عبور جریان هوا فقط در یک جهت امکان پذیر است. شیر با مانع برگشت کاستن عبور جریان هوا را تنها در یک جهت انجام می دهد و در جهت مخالف جریان هوا به راحتی از طریق شیر یکطرفه حرکت می نماید. از این شیر در مواقعی استفاده می شود که تنها سرعت حرکت سیلندر در یک جهت نیاز به تنظیم داشته باشد.

روشهای کنترل سرعت سیلندرهای پنوماتیکی

همانگونه که می دانید اگر حجم جریان ورودی به سیلندر در هر جهت کنترل شود سرعت حرکت پیستون سیلندر نیز قابل تنظیم است از طرفی با تنظیم مقدار جریان هوای تخلیه در هر جهت نیز می توان سرعت حرکت پیستون سیلندرها را کنترل کرد. به این ترتیب به ۲ روش می توان سرعت سیلندرها را تنظیم نمود:

1- تنظیم سرعت از طریق تنظیم مقدار جریان ورودیmeter-in

در این روش شیر کنترل جریان با مانع برگشت طوری در مدار قرار میگیرد که مقدار جریان هوای وارد بر سیلندر جهت تأمین حرکت پیستون را تنظیم و کنترل می کند. از جمله معایبی که در این روش دارد این است که در صورت هم جهت شدن حرکت بار با پیستون پیستون یک شتاب منفی پیدا کرده و دارای سرعت های غیریکنواخت می گردد.

٢- تنظیم سرعت از طريق تنظیم مقدار جریان خروجی Meter-Out

در این روش شیر با مانع برگشت طوری در مدار قرار می گیرد که مقدار جریان هوای خروجی از سیلندر قابل کنترل باشد. مزیت این روش این است که در صورت هم جهت شدن حرکت بار با پیستون - پیستون شتاب منفی پیدا نمی کند و سرعت حرکت تقريبا يكنواخت تر است. همچنین میتوانید برای دیدن محصولات هیدرولیک از جمله جک هیدرولیک و دیگر محصولات پنوماتیک از سایت نیاز صنعت دیدن فرمایید.
Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat