واحد مراقبت پنوماتیک شاکو shako

به طور کلی می توان عملیات ویژه ای را برای تهیه هوای فشرده در یک واحد مانند فیلتر ، تنظیم فشار هوا و روانکاری انجام داد. این فرآیند اغلب به صورت یک واحد یکپارچه با نام واحد مراقبت پنوماتیک شاکو shako انجام می شود و این واحد مراقبت پنوماتیک شاکو shako در ابتدای سیستم پنوماتیکی قرار دارد.

واحد مراقبت شاکو نیاز صنعت

هوای تولیدی توسط کمپرسور پس از ورود به مخزن و خروج از آن برای انجام یک سری عملیات آماده سازی و تنظیمات لازمه دارد واحدی بنام  واحد مراقبت شاکو UFR-L می شود.

واحد مراقبت ترکیبی شامل اجزاء زیر میباشد :

*فیلتر هوای فشرده با آبگیر دستی اتوماتیک

*رگولاتور هوای فشرده

* روغن زن هوای فشرده

روغن های روان کننده معمولاً در سیستم های پیشرفته لازم نیست.

روغن ها در موارد خاص بخصوص هنگامی که سیستم پنوماتیکی دارای بخش قدرت است مورد استفاده قرار می گیرد و لازم به ذکر است که هوای فشرده شده برای کنترل سیستم پنوماتیک نباید روغن کاری شود.

واحد مراقبت شاکو نیاز صنعت

 

فیلترها (تصفیه هوا)

فیلترها از اجزای ضروری یک سیستم هوای فشرده هستند. ذرات ریز و ناخالصی های موجود در هوای فشرده می توانند سبب ایجاد نقایص جدی در شیرها ، سیلندرها و اتصالات پنیوماتیک گردد. لذا باید توسط فیلتراسیون مناسب این ذرات برداشته شوند.

ناخالصیها یا آلودگیهای هوای فشرده به سه دسته ذرات سخت، نرم و مایع تقسیم می شوند.

ناخالصی های هوای فشرده عبارتند از آب، دود، بخارات سمی و اسیدی، باکتری ها، ویروسها، روغن، ذرات جامد معلق در هوا و رسوبات سیستم هوای فشرده که دارای فیلتراسیون مناسب و کار آمد باشد باعث کارکرد ایمن و موثر و اقتصادی و فاقد نقص فنی در دراز مدت می گردد.

۱- فیلتر هوای فشرده به همراه آبگیر

در واحد مراقبت وظیفه فیلتر در واحد مراقبت شاکو UFR-L جداسازی ناخالصیها از هوا و از طرفی جداسازی رطوبت از هوا و جمع آوری رطوبت در ته ظرف مربوطه می باشد.آب جمع شده در کاسه فیلتر بایستی مرتبأ تحت کنترل باشد تا آنکه از سطح تعیین شده در کاسه فیلتر واحد مراقبت  تجاوز ننماید و در غیر اینصورت آب حاصله با هوای فشرده وارد شبکه گردیده و باعث صدمه به دستگاهها خواهد شد.

آب گیرها از نظر نوع تخلیه آب به ۲ دسته تقسیم می شوند :

۱- آبگیر در واحد مراقبت با تخلیه دستی

۲- آبگیر در واحد مراقبت با تخلیه اتوماتیک

روغن زن ها

در زمان ساخت، تعدادی از سیلندرها و شیرها را قبل از مونتاژ با روغن و گریس های مخصوص چرب می کنند و زمانی که در سیستم نصب شوند بر اثر کارکرد با هوای فشرده، چربی و گریس از بین می رود. لذا قطعات متحرک در معرض اصطکاک داخل شیرها و سیلندرها باید دائما چرب شوند تا از فرسودگی شان جلوگیری شود.

روغن زن با عملکرد خود در سیستم پنیوماتیک بخصوص اگر در محل مناسب نصب و تنظیم شده باشد باعث افزایش طول عمر عناصر پنیوماتیک می گردد.

روغن زن در هوای ورودی به سیستم پنیوماتیک مه روغن تزریق می کند. باید دقت نمود تا برای یک جهت سیستم پنوماتیک ، روغن زن مناسب با مقدار عبور جریان هوای فشرده و مقدار مصرف با نیاز سیستم نصب کرد.

مجموعه فیلتر، رگولاتور و روغن زن که واحد مراقبت پنوماتیک شاکو shako نامیده می شود در ترکیب های مختلف نصب می گردند واحد مراقبت پنوماتیک شاکو shako در حقیقت مراقبت نهایی و جلوگیری از خرابی سیستم می شود.

 روغن پاش هوای فشرده واحد مراقبت :

وظیفه روغن پاش در واحد مراقبت ارسال روغن به سیستم جهت روغنکاری ابزار و قطعات و سیستم های کنترل پنوماتیکی می باشد روغنکاری باعث می گردد که سائیدگی و نیز نیروی اصطکاک در قطعات و عناصر کمتر گردد و ابزار در مقابل زنگ زدگی نیز حفاظت گردند.

واحد مراقبت شاکو نیاز صنعت

طرز کار روغن پاش در واحد مراقبت براساس قانون ونتوری می باشد که به شرح زیر است:

در اثر اختلاف فشاریکه مابین فشار در جلوی دهانه کانال و محل تنگنای کانال پیش می آید عمل مکیدن انجام می گردد که در روغن پاش منجر به مکیدن روغن شده و این روغن با هوا مخلوط و بصورت مه آلود شده و به قطعات و ابزار می رسد، روغن پاش موقعی شروع بکار می کند که شدت جریان هوا به حد کافی بوده زیرا در موقعیکه مصرف هوا کم باشد و شدت جریان هوا به حد کافی نرسد افت فشار ایجاد نمی گردد و نتیجتا عمل واکیوم صورت نمی گیرد.

گرچه، استفاده از روغن زن برای بخش قدرت یک سیستم کنترل به جز در مواقع لزوم، ضروری نمی باشد، و این درحالی است که هوای فشرده در بخش کنترل ، لزوما احتیاجی به روغن کاری ندارد. ترکیب صحيح ، اندازه و نوع این عناصر با توجه به احتياجات سیستم و کاربرد آن تعیین میشود.یک واحد مراقبت از شبكه هر سیستم کنترلی جهت حصول اطمینان آن از کیفیت هوای فشرده برای هر کاربرد مجزا نصب میگردد.

واحد مراقبت

معمولا در روغن پاشها از روغن  GVCL2 استفاده می کنند.

نکات قابل اهمیت در مورد واحد مراقبت :

۱- مقدار عبور جریان هوا مشخص کننده بزرگی واحد مراقبت بوده و در صورتیکه عبور جریان بیش از حد باشد افت فشار زیادی در واحد مراقبت پدید خواهد آمد بنابراین بایستی به مقادیریکه از طرف سازنده تعیین شده توجه نمود.

۲- مقدار فشار کارگاهی: مشخص شده هر واحد نبایستی از حدش تجاوز نماید و همچنین حرارت محیط کار نبایستی بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

رگولاتورها (تنظیم فشار)

تمامی سیستم های هوای فشرده باید بصورت موثر و ایمن کار کنند و بدین دلیل باید فشار سیستم در حد مناسب تنظیم شود.

میزان قدرت یا گشتاور در یک سیلندر یا ایرموتور را مقدار فشار هوای فشرده تعیین می کند.

اگر قدرت یا گشتاور خیلی زیاد باشد از حد ایمن خارج می گردد و اگر فشار از حد معین کمتر باشد، قدرت کمتر از حد مورد نیاز شده و غیر موثر است.

در صورتی که فشار هوا بیش از حد مورد نیاز باشد قدرت زیادی سیلندرها یک نوع اتلاف انرژی و اسراف است.

مقدار فشار مورد نیاز هر سیستم پنیوماتیک توسط رگولاتور تنظیم می گردد.

رگولاتور باعث تنظیم فشار بصورت فشار ایمن، در حد نیاز، موثر و دائم در یک سیستم پنیوماتیک می گردد.

واحد مراقبت شاکو نیاز صنعت

خشک کردن هوا

روش های متداول خشک کردن هوا عبارتند از:

۱-خشک کردن به طریق آبزور پسیون

۲- خشک کردن به طریق ادزورپسيون

٣- خشک کردن به طریق پایین آوردن درجه حرارت

١- خشک کردن از طریق آبزورپسيون Absor ption-

این روش شیمیایی می باشد که در آن معمولا هوا با ماده خشک کننده در یک محفظه تماس گرفته و با یک عمل شیمیایی رطوبت خود را از دست می دهد و ماده خشک کن رطوبت را به خود می گیرد مخلوطی که از این رابطه بدست می آید بایستی مرتبا به طریق دستی یا اتوماتیک از آبزور پر خارج نمود و چون با مرور زمان ماده خشک کن در اثر مصرف خاصیت شیمیایی خود را از دست می دهد لذا بایستی دستگاه را با توجه به میزان کاهش سالیانه بین ۲ الی ۴ بار با ماده خشک کن پر نمود. جنس رطوبت گیر معمولا KOH ئیدروکسید پتاسیم ,POH پنتاکسید فسفر- NaOH ئیدروکسید سدیم -Siog اکسید سیلیس

۲- روش ادزورپسيون

این روش توسط یک رشته عملیات فیزیکی انجام میگیرد)  آذر و پسیون: قرارگیری مواد بر روی سطوحی از اجسام سخت(  ماده خشک کن تقریبا بطور ۱۰۰٪از مواد سیلسیم دی اکسید بوده و بطور دانه ای و بصورت چند ضلعی و یا مرواریدی شکل می باشد و معمولا تحت عنوان گل Gel مصرف می گردد.

٣- خشک کردن از طریق پایین آوردن درجه حرارت یا سرد کردن

این طریق طبق قانون ایجاد نقطه شبنم کار میکند یعنی با پایین آوردن درجه حرارت می توان بخار موجود در هوا را تبدیل به آب نمود. هوا ابتدا وارد یک محفظه تبدیل حرارتی هوا – هواگردیده و در این قسمت هوای سرد و خشک با هوای گرم تماس حاصل نموده و بر اثر تبدیل حرارتی مقداری بخار موجود در هوا بصورت آب خارج می گردد. و سپس این هوای سرد شده وارد ناحیه سرمازا گردیده و تا ۱/۷ درجه سانتیگراد سرد می گردد و در نتیجه هوا آب و روغن موجود خود را از دست میدهد.

 

 شير تنظیم کننده فشار هوا یا رگولاتور فشار در واحد مراقبت شاکو UFR-L

رگلاتور شاکو نیاز صنعت

وظیفه این شیر ثابت نگهداشتن فشار در مدار در انواع تغییر حالت ها می باشد.بطوری که در زمان عدم مصرف هوا مجرای خروجی را تنگ کرده تا حجم هوای کمتری عبور کند و بالعكس در زمان مصرف بالا و افت فشار دریچه باز کرده تا حجم هوای بیشتری به مدار ارسال گردد که البته این مقدار فشار مدار بر روی رگولاتور فشار قابل تنظیم است.

شیرهای رگولاتور فشار به ۲ دسته تقسیم می شوند:

الف – رگولاتور فشار در واحد مراقبت با دهانه تخلیه

ب – رگولاتور فشار بدون دهانه تخلیه

واحد مراقبت

 

همچنین برای مشاهده محصولات شیر برقی پنوماتیک میتوانید از سایت نیاز صنعت دیدن فرمایید.

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button