جک هیدرولیک – PT

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PTتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

سیلندر هیدرولیک کالیپما

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

 

Call Now Button
Open chat
Powered by