جک هیدرولیکی

جک هیدرولیک

جک در مدار های هیدرولیکی

امروزه هم موتور ها و هم سیلندر های هیدرولیک (جک هیدرولیک) به اجزای ضروری در مدار جک هیدرولیک برای تبدیل انرژی هیدرولیکی به انرژی مکانیکی تبدیل شده اند. سیلندر رابط بین مدار هیدرولیک و ماشین در حال فعالیت است.
جک هیدرولیک متفاوت از موتور هیدرولیکی است که وظیفه ایجاد حرکت دورانی را بر عهده دارد، و نقش آن ایجاد حرکات انتقالی (خطی) می باشد که از طریق آن نیروها منتقل می شوند.
با صرف نظر از نیروی اصطکاک، حداکثر نیروی F تولید شده در سیلندر به حداکثر فشار عملیاتی p و مساحت موثر M بستگی دارد.
F = P × A
اگر ماشین به صورت خطی عمل کند، مزایای زیر را می توان برای حرکت سیلندرهای هیدرولیک (جک هیدرولیک) در نظر گرفت:
طراحی ساده حرکت مستقیم با سیلندر ها و تسهیل در چیدمان و آرایش توسط مهندس
راندمان بالای سیلندر به دلیل عدم نیاز به تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی
نیروی سیلندر از ابتدا تا انتهای چرخه ثابت باقی می ماند
سرعت پیستون که وابسته به جریان ورودی به پیستون و مساحت است نیز در کل چرخه حرکت ثابت می ماند
یک سیلندر بسته به مدل آن می تواند نیروهای فشاری یا کششی اعمال نماید
ابعاد سیلندرهای هیدرولیکی(جک هیدرولیک) امکان ساخت درایو های با قدرت بزرگ اما ابعاد کوچک را فراهم می سازد
بالا بردن، پایین آوردن، ثابت نگه داشتن و جابجایی بارها کاربرد های اصلی جک هیدرولیک است.
تقسیم بندی انواع سیلندر ها بر اساس عملکرد
سیلندر ها را با توجه به عملکرد آنها می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
سیلندر یک طرفه
سیلندر دو طرفه
سیلندر یک طرفه
سیلندر یک طرفه تنها می توانند در یک جهت اعمال نیرو کنند. پیستون نیز تنها می تواند توسط فنر، نیروی وزن خود پیستون یا با اعمال نیروی خارجی باز گردد. سیلندر یک طرفه اساسا یک سطح موثر دارند.

جک هیدرولیک

شکل ۱- سیلندر پلانجری؛ چپ: بدون توقف داخلی، راست: با توقف داخلی (راهنمای پیستون)

سیلندر های پلانجری

در این سیلندر تنها نیروهای فشاری قابل انتقال هستند.
بسته به کاربرد سیلندر های پلانجری،(جک هیدرولیک) می توان آنها را با یا بدون یک محدود کننده داخلی ضربه طراحی نمود. برای مدل های بدون ضربه گیر داخلی، نیروی فشاری با کمک حداکثر مساحت موثر پیستون و حداکثر فشار عملیاتی محاسبه می شود.
لازم به توضیح است که در مدل های با ضربه گیر داخلی، تنها مساحت میله پیستون در محاسبه نیروی فشاری موثر است.
سیلندرهای پلانجری هر جا از که یک نیروی خارجی با جهت مشخص برای بازگرداندن پیستون به موقعیت شروع استفاده می شود، بکار گرفته می شوند. نمونه هایی از این کاربرد ها عبارتند از فشار های ضربه ای رو به بالا، میز های برش ضربه ای و دستگاه های بلند کردن.
با اعمال فشار بر سطوح موثر از محل نقطه “A” پیستون منبسط () می شود. انقباض پیستون () تنها از طریق وزن پیستون یا با اعمال نیروی خارجی میسر است.
سیلندر های با بازگشت فنری
سیلندر هایی با بازگشت فنری در کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن نیروی بازگردانده خارجی وجود ندارد. فنر های بازگشتی می توانند درون سیلندر قرار گیرند یا بر روی یک سیلندر به عنوان یک جزء جداگانه نصب شوند. از آنجاییکه این فنرها تنها می توانند ضربه های محدود وارد نمایند و نیروهای محدودی اعمال کنند، از آنها عمدتا در “سیلندرهای کوچک” استفاده می شود. این سیلندر عموما بعنوان سیلندر فشاری در امور تاسیسات یا ابزار مونتاژ و تعمیرات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جک هیدرولیک

شکل ۲- سیلندر فشاری یک طرفه؛ چپ: با فنر داخلی، راست: با فنر خارجی

میله پیستون با اعمال فشار بر سطح پیستون با فشار عملیاتی از محل نقطه “A” منبسط () می شود. انقباض و بازگشت میله پیستون با استفاده از فنر بازگشتی به صورت می پذیرد.

 

جک هیدرولیک

شکل ۳- سیلندر تنشی یک طرفه؛ چپ: با فنر داخلی، راست: با فنر خارجی

با اعمال فشار بر سطح حلقوی موثر با فشار عملیاتی از محل نقطه “B”، میله پیستون منقبض () می شود. انبساط () و بازگشت میله پیستون با استفاده از فنر بازگشتی به صورت می پذیرد.
سیلندر های دو طرفه
سیلندر های دو طرفه دارای دو میدان موثر متقابل با اندازه های مشابه یا متفاوت هستند. ساختمان آنها شامل دو مجرای ورودی لوله ای مجزا است. پیستون از طریق تغذیه مایع از دو محل ورودی “A” یا “B” نیروهای کشش و فشار را در هر دو جهت منتقل می نماید. این نوع سیلندر تقریبا در تمام انواع کاربرد ها قابل مشاهده است.
سیلندر های دو طرفه به دو دسته طبقه بندی می شوند: سیلندرهای تک میله ای و دو میله ای.
سیلندر تک میله

 

جک هیدرولیک

شکل ۴

در اکثر موارد، جک هیدرولیک تنها با یک میله پیستون استفاده می شوند. سیلندرهای تک میله دارای یک پیستون هستند که به یک میله پیستون متصل و محکم می شوند که قطر آن کوچکتر از قطر پیستون است. در این سیلندر ها، اندازه سطح موثر متفاوت است. نسبت مساحت پیستون به ناحیه حلقوی با ضریب (φ) نشان داده می شود. حداکثر مقدار نیروی انتقالی به سطح پیستون در حالت انبساطی و به سطح حلقوی در حالت انقباضی و همچنین حداکثر فشار عملیاتی وابسته است. بدین معنی که در یک فشار عملیاتی معین، نیروی انبساطی φ برابر بزرگتر از نیروی انقباضی است. محفظه های در حال پر شدن به دلیل چرخه دارای طول یکسان هستند، اما به دلیل تفاوت در سطح پیستون و بخش حلقوی، حجم آنها متفاوت است. از این رو سرعت چرخه به طور معکوس متناسب با مساحت سطوح است.
بدین معنی که:
مساحت بزرگ تر ~ حرکت آهسته
مساحت کوچک تر ~ حرکت سریع
سیلندر دو میله ای

جک هیدرولیک

شکل ۵

سیلندر جک هیدرولیک دو میله دارای یک پیستون است که به دو سیلندر پیستونی متصل و محکم می شود (اغلب یک میله پیوسته که از داخل پیستون رد شده) و دارای قطری کوچکتر از پیستون است. حداکثر نیروی منتقل شده به مساحت سطوح حلقوی که در هر دو جهت حرکت به یک اندازه بوده و همچنین به حداکثر فشار عملیاتی وابسته است. این بدان معنی است که در یک فشار عملیاتی ثابت، نیروها در هر دو جهت حرکت به یک اندازه هستند. از آنجا که مساحت سطوح و طول مسیر های رفت و برگشت در چرخه یکسان است، حجم محفظه های پر شونده باید به یک اندازه باشد. از این رو، سرعت های رفت و برگشت نیز باید یکسان باشند. برای برخی کاربرد های خاص، سیلندر دو میله ای را می توان با قطر پیستون های متفاوت نیز تولید نمود.

جک هیدرولیک

شکل ۶

در این مدل نسبت نیروها و سرعت ها (مانند سیلندر تک میله ای) برابر با نسبت مساحت φ دو ناحیه حلقوی می باشد.
انواع خاص سیلندر های یک طرفه و دو طرفه
در برخی کاربرد ها سیلندر های یک طرفه و دو طرفه استاندارد تنها با استفاده از تمهیدات ویژه و با تلاش زیاد قابل استفاده می باشند. شایعترین موارد این کاربرد ها زمانی است که طول رفت و برگشت چرخه طولانی با فضای نصب بسیار کم مد نظر باشد یا زمانیکه نیاز به نیروی بسیار بالا برای قطر پیستون بسیار کوچک مورد نیاز است. الزاماتی از این دست منجر طراحی مدل های خاصی شده اند که تولید آنها دشوار و مستلزم تلاش بیشتری می باشد.
سیلندرهای تاندم

جک هیدرولیک

شکل ۷

در سیلندرهای دو طرفه که به صورت تاندم کار می کنند، دو سیلندر طوری به هم متصلند که میله پیستون یک سیلندر با اعمال فشار به انتهای سیلندر دیگر آن را به قسمت پیستون می راند. به این ترتیب، این سطوح با هم ترکیب می شوند و امکان انتقال نیروهای نسبتا بزرگ را حتی با قطر های خارجی کوچک و بدون افزایش فشار عملیاتی ممکن می سازند. با این حال طول بلندتر این مدل نسبت به حالت معمول باید مورد توجه قرار گیرد.
سیلندر های تراورس سریع
از سیلندرهای تراورس سریع به طور عمده کاربرد های فشاری استفاده می شود. در این سیلندر، تا زمانی که به نیروی کار کامل نیاز نباشد تنها بخشی سطح موثر پیستون یا اصطلاحا پیستون تراورس سریع تحت فشار قرار می گیرد. سطح مؤثر کامل پیستون بعدا از طریق یک سیستم کنترل با استفاده از سوپاپ های کنترل فشار یا سوئیچ های محدود به پمپ هیدرولیکی متصل می شود.
مزایا:
سرعت رفت و برگشت بالا به علت حجم کم
نیروی فشار بالا به دلیل سطح موثر بالای پیستون
سیلندر تراورس سریع یک طرفه
عبور سریع () از نقطه “A1”
نیروی فشار () از نقطه “A2”
حرکت در جهت عقب () از طریق وزن خود پیستون یا از طریق اعمال نیروی خارجیجک هیدرولیک

شکل ۸- سیلندر تراورس سریع یک طرفه

سیلندر تراورس سریع دو طرفه
عبور سریع () از نقطه “A1”
نیروی فشار () از نقطه “A2”
حرکت در جهت عقب () از نقطه “B”

سیلندر تراورس سریع دو طرفه

شکل ۹- سیلندر تراورس سریع دو طرفه

سیلندر (جک هیدرولیک)تلسکوپی
سیلندرهای تلسکوپی از سیلندرهای “معمول” متفاوتند، بدین صورت که در مقایسه با سیلندر های “معمول” و چرخه های فعالیت مشابه، آنها نیاز به فضای بسیار کمی برای نصب در حالت برگشت دارند. فضای کاهش یافته مورد نیاز برای نصب، به این علت است که میله های پیستونی در مجموع به اندازه کل طول چرخه فعالیت تقسیم بر تعداد مراحل با احتساب مرحله صفر (ضخامت در پایین، طول راهنما ها، عرض درز گیر ها و بست ها)، قابل لغزش در یکدیگر هستند. این بدان معنی است که فضای مورد نیاز برای نصب فقط کمی بزرگتر از یک مرحله است. طول سیلندر تلسکوپی در حالت انقباض معمولا بین نیم و یک چهارم طول چرخه حرکت سیلندر است. این سیلندرها(جک هیدرولیک)بسته به فضای مورد نیاز برای نصب دارای دو، سه، چهار یا پنج پله هستند. سیلندرهای تلسکوپی در آسانسورهای هیدرولیکی، نقاله های مورب، وسایل نقلیه تجاری، بالابرها، آنتن ها و غیره استفاده می شود.
سیلندر تلسکوپی یک طرفه

جک تلسکوپی هیدرولیک

شکل ۱۰- سیلندر تلسکوپی سریع یک طرفه

اگر پیستون ها از محل نقطه “A” تحت فشار قرار گیرند، یکی پس از دیگری باز می شوند. فشار وابسته به اندازه بار و سطح موثر است. از این رو پیستون با بزرگترین سطح موثر در ابتدا باز می شود.
با فشار ثابت و جریان، باز شدن با بالاترین نیرو و کمترین سرعت شروع می شود و با کوچکترین نیرو و بالاترین سرعت به پایان می رسد.
نیروی مورد نیاز برای چرخه کاری باید با در نظر گرفتن کوچکترین سطح موثر پیستون طراحی شود. در سیلندرهای تلسکوپی (جک هیدرولیک)یک طرفه، ترتیبی که پله ها از طریق بار در مسیر برگشت حرکت می کنند، معکوس می شود. بدین معنی که در ابتدا پیستون با کوچکترین سطح به موقعیت شروع می شود.
سیلندر تلسکوپی دو طرفهجک تلسکوپی هیدرولیک

شکل ۱۱- سیلندر تلسکوپی دو طرفه

در سیلندرهای(جک هیدرولیک)دو طرفه، پیستونها همانند سیلندرهای یک طرفه باز می شوند. ترتیبی که در آن پله های مجزا به نقطه اول بر می گردند، به مساحت ناحیه حلقوی و همچنین بار خارجی بستگی دارد. با اعمال فشار به نقطه “B”، ابتدا پیستون با بزرگترین سطح حلقوی به موقعیت شروع می شود. از سیلندرهای تلسکوپی دو طرفه همچنین به عنوان سیلندرهای تلسکوپی همگام نیز استفاده می شود. در این مدل، مراحل مختلف به صورت هماهنگ باز شده یا به نقطه شروع باز می گردند.
طراحی اولیه
طراحی سیلندرهای هیدرولیکی تا حد زیادی به کاربرد های مختلف آنها بستگی دارد. سیلندرها برای کاربردهای خاص طراحی شده اند. برای هر یک از مثال های زیر طراحی سیلندر متفاوت وجود دارد: ابزار ماشین کاری، ماشین آلات متحرک، مهندسی عمران، فعالیت ها در حوزه فولاد و آهن و …
رایج ترین اصول طراحی با استفاده از یک سیلندر یک یا دو طرفه تک میله ای، که در بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اساسا دو نوع طراحی وجود دارد:
سیلندر های از نوع اتصال میله ای و
سیلندر های از نوع فرز کاری شده (پیچ شده یا جوشکاری شده)

سیلندر(جک هیدرولیک) اتصال میله ای
در سیلندرهای اتصالی بالای سیلندر، لوله سیلندر و پایین سیلندر، با هم از طریق یک میله متصل می شوند. ویژگی اصلی یک سیلندر اتصالی طراحی ویژه و جمع و جور آن است.
از آنجا که این سیلندر ها جمع و جور و کم حجم هستند، عموما از آنها در صنایع ماشین آلات و در دستگاه های تولید مانند تسمه نقاله و مراکز ماشینکاری و صنایع خودرو سازی استفاده می شود.

جک هیدرولیک

شکل ۱۲- سیلندر های اتصال میله ای، سری CD160 موجود در طیف وسیعی از قطر ها و پایه های نصب
بخش های منفرد و نام آنها

جک هیدرولیک

شکل ۱۳- سیلندر هیدرولیکی(جک هیدرولیک) اتصال میله ای با پایه فلنج

نکات طراحی
درپوش و پایه سیلندر توسط لوله های اتصال به لوله سیلندر ثابت می شوند
بوش های راهنما به درپوش سیلندر پیچ شده اند
درز گیر ها از نوع رینگ های لغزشی یا درز گیر های لبه ای
ضربه گیری در هر دو طرف، بوش ضربه گیر تقویت شده توسط یاتاقان های نوسانی
دریچه های گاز و کنترل در هر دو طرف
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۱۴- سیلندر هیدرولیکی اتصال میله ای با پایه اتصال مفصلی

 

بدون بالشتک های ضربه گیر در انتها (غلاف ضربه گیر، دریچه های گاز و کنترل حذف شده اند)
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۱۵

دو سر انتهایی سیلندر توسط یک میله به بدنه سیلندر متصل و ثابت می شوند
بوش یاتاقان و پوشش فلنج تحت فشار به سر سیلندر متصل می شوند
مدل آب بندی: آب بند های لبه ای فشرده/ حلقه راهنما یا آب بند حلقه راهنما و لبه ای
ضربه گیری: بالا: بوش میرا که توسط یاتاقان نوسانی پشتیبانی می شود، پایه: محور میرا
دریچه های گاز و کنترل در هر دو انتها
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

 

بدون ضربه گیر (غلاف های میرا، دریچه های گاز و کنترل حذف شده اند)
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۱۷

سیلندر های (جک هیدرولیک)فرز کاری شده
در سیلندر های فرز کاری شده، بالا، پایه و محفظه سیلندر به هم از طریق رزوه نمودن و حلقه های نگهدارنده متصل می شوند.
با توجه به طراحی قوی آنها، سیلندرهای هیدرولیکی با ساختار پیچ شونده و یا جوشکاری شده برای استفاده در کاربردهای با شرایط عملیاتی شدید بسیار مناسب هستند.
کاربردهای اصلی این سیلندر ها به طور کلی در حوزه های مهندسی مکانیک، غلطک های نورد، آهن کاری، پرس، جرثقیل، ماشین آلات متحرک، مهندسی عمران، کشتی سازی و صنایع دریایی می باشد.جک هیدرولیک

شکل ۱۸- سیلندر های اتصال با فرز کاری، سری CD 250 و CD 350

بخش های منفرد و اسامی آنها

جک هیدرولیک

شکل ۱۹- سیلندر هیدرولیک با اتصال فرز کاری با نصب فلنج جلو

نکات طراحی
هر دو انتهای سیلندر با استفاده از فلنج به لوله سیلندر ثابت می شوند
اتصال یاتاقان به سر سیلندر یا به صورت پیچ بوش در سر سیلندر
آب بند های جناغی
ضربه گیر در هر دو انتها
دریچه های گاز و کنترل در هر دو انتها
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتهاجک هیدرولیک

شکل ۲۰- سیلندر های اتصال فرزی با پایه اتصال مفصلی

هر دو انتهای سیلندر با استفاده از فلنج به لوله سیلندر ثابت می شوند
اتصال یاتاقان به سر سیلندر یا به صورت پیچ بوش در سر سیلندر
غلاف برنز پیستونی
آب بند های جناغی
بدون ضربه گیر
پیستون متصل به بوش رزوه شده
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۲۱

سر سیلندر (جک هیدرولیک)توسط یک فلنج به محفظه سیلندر ثابت شده است
پایه سیلندر به لوله یا محفظه سیلندر جوش داده شده است
یاتاقان میله پیستون مستقر در سر سیلندر به صورت مستقیم یا همراه با بست های راهنما است
آب بندی: رینگ های لغزشی آب بندی یا رینگ آب بندی/ بوش راهنما
ضربه گیر در هر دو انتها
دریچه های گاز و کنترل در هر دو انتها
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۲۲

(غلاف ضربه گیر، دریچه های گاز و کنترل حذف شده اند)
پیستون توسط بوش رزوه شده ثابت شده است
دریچه های استاندارد تخلیه در هر دو انتها

جک هیدرولیک

شکل ۲۳

سر سیلندر (جک هیدرولیک)بر روی محفظه سیلندر پیچ شده و با مهره قفل شده است
پایه سیلندر به محفظه سیلندر جوش داده شده است
یاتاقان میله پیستون مستقر در سر سیلندر به صورت مستقیم یا همراه با بست های راهنما است
مدل آب بندی: آب بند های لبه ای فشرده/ حلقه راهنما یا آب بند حلقه راهنما و لبه ای
ضربه گیر تنها در پایه سیلندر
دریچه تخلیه تنها در پایه سیلندر

جک هیدرولیک

شکل ۲۴

سر سیلندر (جک هیدرولیک)بر روی محفظه سیلندر پیچ شده است
پایه سیلندر به محفظه سیلندر جوش داده شده است
یاتاقان میله پیستون مستقر در سر سیلندر به صورت مستقیم یا همراه با بست های راهنما است
مدل آب بندی: آب بند های لبه ای فشرده/ حلقه راهنما یا آب بند حلقه راهنما و لبه ای
بدون ضربه گیر

جک هیدرولیک

شکل ۲۵

سر سیلندر(جک هیدرولیک) از طریق حلقه نگهدارنده به محفظه سیلندر ثابت شده است
پایه سیلندر به محفظه سیلندر جوش داده شده است
یاتاقان میله پیستون مستقر در سر سیلندر به صورت مستقیم یا همراه با بست های راهنما است
مدل آب بندی: آب بند های لبه ای فشرده/ حلقه راهنما یا آب بند حلقه راهنما و لبه ای
بدون ضربه گیر

جک هیدرولیک

شکل ۲۶

هر دو انتهای سیلندر (جک هیدرولیک)به محفظه سیلندر جوش داده می شوند
یاتاقان میله پیستون به کمک بست راهنما در محل خود قرار گرفته
مدل آب بندی: آب بند های لبه ای فشرده/ حلقه راهنما یا آب بند حلقه راهنما و لبه ای
بدون ضربه گیر

جک هیدرولیک

شکل ۲۷

انواع اتصال و نکات مربوط به نصب
علاوه بر نیاز به اطلاع از فشار عملیاتی، قطر پیستون و میله، طول مسیر چرخه و نیروهای کششی و فشاری، مشخص بودن محل نصب سیلندر و ملزومات نصب آن نیز ضروری مس باشد.
تعدادی از حالت های نصب ممکن برای سیلندرها در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است.
در هنگام نصب سیلندرهای هیدرولیک (جک هیدرولیک)باید معیارهای مختلف مربوط به نوع نصب را در نظر داشت. شش نوع معمول نصب مورد استفاده با نکاتی در خصوص نصب آنها در جدول ۳ نشان داده شده است.
در نصب بیش از ۵۰ درصد از سیلندرهای مورد استفاده، از بست های U شکل یا صاف برای نصب و اتصال در عقب سیلندر استفاده می شود.

انواع جک هیدرولیک

جدول ۱- انواع نصب برای سیلندر های اتصال میله ای

 

جک هیدرولیک

جدول ۲- انواع نصب برای سیلندر فرز کاری یا جوشکاری شده

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول ۳-الف – نکات مربوط به نصب

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول ۳-ب- نکات مربوط به نصب

خمش
خمش بدون بار جانبی
در استفاده از سیلندرهایی با طول سیکل طولانی، مشکلات خاصی برای حفظ ثبات ایجاد می شود.
به منظور محاسبه این موارد به حالت های زیر تقسیم می شوند:
بارهای خمشی غیر الاستیک (فرمول Tetmajer)
بارهای خمشی الاستیک یا هوک (بار بحرانی محدود کننده آن توسط معادله اویلر تعیین می شود)
در محاسبه رابطه اویلر برای سیلندرهای هیدرولیکی، میله پیستون معمولا به عنوان یک میله باریک (با قطر ناچیز) فرض می شود.
در نتیجه بار خمشی و بار عملیاتی به صورت زیر محاسبه می شوند:
بار خمش: بر حسب نیوتن K=(π^۲٫E.J)/(S_K^2 )
یعنی میله در زیر این بار دچار خمش می شود.
حداکثر بار عملیاتی: بر حسب نیوتن F=K/S
SK = طول خم شدن آزاد بر حسب میلیمتر
E = مدول الاستیسیته (۱۰۵ × ۲٫۱ برای فولاد) بر حسب N/mm2
J = ممان اینرسی برای سطح مقطع دایره ای بر حسب mm4 = ((d^4.p))⁄(۶۴=۰٫۰۴۹۱ .d^4 )
S = ضریب ایمنی (۳٫۵)
طول مورد استفاده به عنوان طول خمش آزاد را می توان از موارد بارگذاری اویلر تعیین نمود (به جدول ۴ رجوع شود). برای ساده سازی محاسبه، سخت شدن ناشی از محفظه سیلندر نادیده گرفته می شود. این امر حاشیه امن مورد نیاز را برای سیلندر های استاندارد که موقعیت نصب آنها معمولا نا شناخته است فراهم نموده و آنها را برای هر نوع بار خمشی اضافی آماده می نماید.

حالت بارگذاری اویلر حالت اول
یک سر آزاد و یک سر با اتصال صلب حالت دوم
(حالت پایه)
دو سر چرخان حالت سوم
یک سر چرخان و یک سر با اتصال صلب حالت چهارم
هر دو سر با اتصال صلب
نمایش
طول خمش آزاد SK = 2l SK = l SK = l*√(l/2) SK = l//2
موقعیت نصب برای سیلندر حالت نصب C، D، F
حالت نصب A، B، E
نوع نصب C، D، F

بار به دقت هدایت شود یا محکم کاری صورت گیرد. نوع نصب C، D، F

مناسب نیست، انتظار می رود محکم کاری صورت گیرد.

خمش شفت جک هیدرولیک

جدول ۴- حالت های بارگذاری اویلر

خمش با بارگذاری جانبی
یک مرجع باید برای سیلندرهای نصب شده با بست های U شکل (حالت ۲ در بارگذاری اویلر) در حالت استفاده به صورت افقی و یا با یک شیب زاویه بزرگ ساخته شود.
علاوه بر بارهای فشاری خالص، خم شدن به علت وزن خود سیلندر نیز رخ می دهد.
بایستی توجه ویژه ای به سیلندر های بزرگ با طول چرخه های طولانی و بسیار سنگین معطوف شود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − یازده =

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Call Now Button