پمپ هیدرولیک (REXROTH AA2FO (A2FO

پمپ هیدرولیک (REXROTH AA2FO (A2FO

  • Sizes Nominal pressure/Peak pressure
  • 5 4550/5100 psi (315/350 bar)
    10 to 200 5800/6500 psi (400/450 bar)
    250 to 1000 5100/5800 psi (350/400 bar)
  •  Displacement  cc: 10~1000
  • Open circuitsپمپ رکسرود

دریافت کاتالوگ

برای بررسی بیشتر پمپ کلیک فرمایید

 

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button