فشار شکن Direct PRESSURE RELIEF / MCD DUPLOMATIC

DIRECT OPERATED
PRESSURE RELIEF VALVE
MODULAR VERSION
(ISO 4401-03 (CETOP 03
p max
350 bar
(Q max (see table of performances
SERIES 51

DUPLOMATIC

♣ دریافت کاتالوگ ♣

♠ برای بررسی بیشتر کلیک فرمایید ♠

 

 

 

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button