جک هیدرولیک – PE

  • طراحی و ساخت جک های هیدرولیک جوشی PEتوسط این مجموعه صورت می گیرد.

سیلندر هیدرولیک PE نیاز صنعت

نیاز صنعت سازنده انواع جک های هیدرولیک در ایران

Call Now Button
Open chat
Powered by