شیر برقی پنوماتیک ISO VALVE / PARKER

  • 5/2 Double solenoid valve
  • 5/2 -Singel solenoid valve Return Spring
  • 5/3 Double solenoid valve
  • 5/3 -Singel solenoid valve Return Spring
  • size : 18mm- 26mm- 43mm- 56mm- 71mm

parker

Call Now Button

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Open chat