فشار شکن (رلیف ولو)Pressure relief / RQ*-P DUPLOMATIC

PRESSURE RELIEF VALVES
SUBPLATE MOUNTING
(RQ3-P ISO 6264-06 (CETOP R06
(RQ5-P ISO 6264-08 (CETOP R08
(RQ7-P ISO 6264-10 (CETOP R10
SERIES 41

♣ دریافت کاتالوگ ♣

♠ برای بررسی بیشتر کلیک فرمایید ♠

 

 

 

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button