روش های نصب جک هیدرولیک

روش های نصب جک هیدرولیک

علاوه بر نیاز به اطلاع از فشار عملیاتی، قطر پیستون و میله، طول مسیر چرخه و نیروهای کششی و فشاری، مشخص بودن محل نصب سیلندر و ملزومات نصب آن نیز ضروری مس باشد.
تعدادی از حالت های نصب ممکن برای سیلندرها در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است.
در هنگام نصب سیلندرهای هیدرولیک (جک هیدرولیک)باید معیارهای مختلف مربوط به نوع نصب را در نظر داشت. شش نوع معمول نصب مورد استفاده با نکاتی در خصوص نصب آنها در جدول ۳ نشان داده شده است.
در نصب بیش از ۵۰ درصد از سیلندرهای مورد استفاده، از بست های U شکل یا صاف برای نصب و اتصال در عقب سیلندر استفاده می شود.

انواع جک هیدرولیک

جدول ۱- انواع نصب برای سیلندر های اتصال میله ای

جک هیدرولیک

جدول ۲- انواع نصب برای سیلندر فرز کاری یا جوشکاری شده

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول ۳-الف – نکات مربوط به نصب

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول ۳-ب- نکات مربوط به نصب

خمش
خمش بدون بار جانبی
در استفاده از سیلندرهایی با طول سیکل طولانی، مشکلات خاصی برای حفظ ثبات ایجاد می شود.
به منظور محاسبه این موارد به حالت های زیر تقسیم می شوند:
بارهای خمشی غیر الاستیک (فرمول Tetmajer)
بارهای خمشی الاستیک یا هوک (بار بحرانی محدود کننده آن توسط معادله اویلر تعیین می شود)
در محاسبه رابطه اویلر برای سیلندرهای هیدرولیکی، میله پیستون معمولا به عنوان یک میله باریک (با قطر ناچیز) فرض می شود.
در نتیجه بار خمشی و بار عملیاتی به صورت زیر محاسبه می شوند:
بار خمش: بر حسب نیوتن K=(π^۲٫E.J)/(S_K^2 )
یعنی میله در زیر این بار دچار خمش می شود.
حداکثر بار عملیاتی: بر حسب نیوتن F=K/S
SK = طول خم شدن آزاد بر حسب میلیمتر
E = مدول الاستیسیته (۱۰۵ × ۲٫۱ برای فولاد) بر حسب N/mm2
J = ممان اینرسی برای سطح مقطع دایره ای بر حسب mm4 = ((d^4.p))⁄(۶۴=۰٫۰۴۹۱ .d^4 )
S = ضریب ایمنی (۳٫۵)
طول مورد استفاده به عنوان طول خمش آزاد را می توان از موارد بارگذاری اویلر تعیین نمود (به جدول ۴ رجوع شود). برای ساده سازی محاسبه، سخت شدن ناشی از محفظه سیلندر نادیده گرفته می شود. این امر حاشیه امن مورد نیاز را برای سیلندر های استاندارد که موقعیت نصب آنها معمولا نا شناخته است فراهم نموده و آنها را برای هر نوع بار خمشی اضافی آماده می نماید.

حالت بارگذاری اویلر حالت اول
یک سر آزاد و یک سر با اتصال صلب حالت دوم
(حالت پایه)
دو سر چرخان حالت سوم
یک سر چرخان و یک سر با اتصال صلب حالت چهارم
هر دو سر با اتصال صلب
نمایش
طول خمش آزاد SK = 2l SK = l SK = l*√(l/2) SK = l//2
موقعیت نصب برای سیلندر حالت نصب C، D، F
حالت نصب A، B، E
نوع نصب C، D، F

بار به دقت هدایت شود یا محکم کاری صورت گیرد. نوع نصب C، D، F

مناسب نیست، انتظار می رود محکم کاری صورت گیرد.

خمش شفت جک هیدرولیک

جدول ۴- حالت های بارگذاری اویلر

خمش با بارگذاری جانبی
یک مرجع باید برای سیلندرهای نصب شده با بست های U شکل (حالت ۲ در بارگذاری اویلر) در حالت استفاده به صورت افقی و یا با یک شیب زاویه بزرگ ساخته شود.
علاوه بر بارهای فشاری خالص، خم شدن به علت وزن خود سیلندر نیز رخ می دهد.
بایستی توجه ویژه ای به سیلندر های بزرگ با طول چرخه های طولانی و بسیار سنگین معطوف شود.

نمونه یونیت های هیدرولیک نیاز صنعت

  جک هیدرولیک 

طراحی و ساخت جک هیدرولیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 10 =

Call Now Button
Open chat
Powered by