آموزش روش نصب جک هیدرولیک

روش های نصب جک هیدرولیک

نصب جک هیدرولیک بعد از ساخت جک هیدرولیک از پیچیدگی و سختی های خاص خود برخوردار است. در این مقاله از گروه صنعتی نیاز صنعت سعی بر آن خواهیم داشت که توضیح مختصری در رابطه با آموزش روش نصب جک هیدرولیک به شما دهیم.

برای نصب جک هیدرولیک علاوه بر نیاز به اطلاع از فشار عملیاتی، قطر پیستون و میله، طول مسیر چرخه و نیروهای کششی و فشاری، مشخص بودن محل نصب سیلندر و ملزومات نصب آن نیز ضروری مس باشد.

تعدادی از حالت های نصب ممکن برای سیلندرها در جداول 1 و 2 نشان داده شده است.

در هنگام نصب جک هیدرولیک ( سیلندرهای هیدرولیک ) باید معیارهای مختلف مربوط به نوع نصب را در نظر داشت. شش نوع معمول نصب مورد استفاده با نکاتی در خصوص نصب آنها در جدول 3 نشان داده شده است.

در نصب بیش از 50 درصد از سیلندرهای مورد استفاده، از بست های U شکل یا صاف برای نصب و اتصال در عقب سیلندر استفاده می شود.

 نیاز صنعت 

فیلم عملکرد جک هیدرولیک

انواع نصب برای سیلندر های اتصال میله ای

1- بست شاخه ای در درپوش سیلندر – بست u شکل در درپوش سیلندر

نوع نصب بست u شکل یکی از معروف ترین و پر کاربرد ترین نوع نصب جک هیدرولیک می باشد که نام دیگر ان گیره یاتاقانی یا چشمی معروف هست .که در داخل این چشمی یاتاقان یا بلبرینگ قرار می دهیم تا چک در هر زاویه ای که نیاز بود قرار بگیرد.

2- فلنج مستطیلی در سر سیلندر- فلنج مربعی در سر سیلندر- فلنج مستطیلی در پشت سیلندر – فلنج مربعی در پشت سیلندر :

نوع نصب بصورت فلنچی هست که هم می تواند این فلنج در ابتدا و یا انتها جک نصب شود .در اصل این فلنج تکیه گاه جک  می باشد .

3- نصب پاشنه ای در سر سیلندر – نصب پاشنه ای در وسط سیلندر- نصب پاشنه ای در پشت سیلندر

در این نوع نصب هم که 2 عدد بوش به صورت کمربندی در سر و ویا وسط  و یا انتهای جک نصب شده که این بوش را معمولا در داخل یک یاتاقان قرار می دهیم .

4- نصب پایه ای- نصب پایه ای با کلید – نصب پایه ای با آب بند های اورینگ برای نصب زیر صفحه

در این نوع نصب هم یک پلیت وجود دارد که وظیفه قفل کردن جک هیدرولیک را در جای خود فیکس یا ثابت نگه می دارد.

5- سوراخ های رزوه شده در سر سیلندر و درپوش – نصب پایه ای همراه با کلید در انتهای میله

همان طورکه از نامش مشخص هست نوع نصی به صورت پیچ و مهره می باشد.

6- میله های اتصال بلند در سر سیلندر- میله های اتصال بلندر در درپوش

همان طور که در شکل مشخص هست نوع نصب این جک هیدرولیک توسط میله خود جک که تایراد معروف هست توسط مهره بر سر رزوه نصب خواهد شد.

انواع جک هیدرولیک

جدول 1- انواع نصب برای سیلندر های اتصال میله ای

 انواع نصب جک هیدرولیک که روش ساخت آنها به صورت جوشکاری می باشد

  1. اتصال مسطح به صورت چشمی  در  سیلندر
  2. بست U شکل در چشمی  سیلندر (در این نوع در چشمی یاتاقان قرارخواهید گرفت)
  3. فلنج در سر سیلندر
  4. فلنج در انتهای سیلندر
  5. نصب پاشنه ای در وسط سیلندر
  6. نصب پایه ای

جک هیدرولیک

جدول 2- انواع نصب برای سیلندر فرز کاری یا جوشکاری شده

نکات مربوط به نصب جک هیدرولیک (الف)

1- یاتاقان های با بست مسطح در دو انتها

محور تنها امکان حرکت در جهت بست را دارد

2- بست های U شکل در هر دو انتها

محور امکان حرکت در هر جهتی با نصب بدون تنش را دارد

3- بست مسطح در پایه سیلندر و بسط U شکل در یاتاقان میله

اشتباهات متعاقب در موازات هر دو محور خنثی می شوند

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول 3-الف – نکات مربوط به نصب

نکات مربوط به نصب جک هیدرولیک (ب)

1- نصب فلنج جلویی

ترجیحا عمودی نصب می شود
در حالت بارگذاری شده (کشش یا فشار) پیچ های اتصال در فلنج نباید تحت بار باشند. در نتیجه انواع نصب های ترجیحی نشان داده شده اند.

2- نصب فلنج پشتی

2-1 ترجیحا عمودی نصب می شود
در حالت بارگذاری شده (کشش یا فشار) پیچ های اتصال در فلنج نباید تحت بار باشند. در نتیجه انواع نصب های ترجیحی نشان داده شده اند.

2-2 نصب پاشنه ای وسط
در صورت نصب افقی، تعلیق سیلندر در کانون گرانشی بار مناسبی برای یاتاقان فراهم می نماید

2-3 نصب پاشنه ای جلو
به دلیل فاصله های کمتر خم شدن، این نوع نصب برای حد اکثر طول های بالاتر چرخه مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت نصب افقی، بار های وارد بر یاتاقان باید مورد توجه قرار گیرند.

2-4 نصب پاشنه ای عقب
به دلیل فاصله های بیشتر خم شدن، این نوع نصب برای حد اکثر طول های پایین تر چرخه مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت نصب افقی، بار های وارد بر یاتاقان باید مورد توجه قرار گیرند.

3- نصب پایه ای

پیچ های اتصالی باید در مقابل بار های برشی محافظت شوند. از پایه ها برای جذب نیروی سیلندر هیدرولیک استفاده شود.

نوع نصب جک هیدرولیک

جدول 3-ب- نکات مربوط به نصب

خمش در جک هیدرولیک

خمش بدون بار جانبی

در استفاده از سیلندرهایی با طول سیکل طولانی، مشکلات خاصی برای حفظ ثبات ایجاد می شود.
به منظور محاسبه این موارد به حالت های زیر تقسیم می شوند:
بارهای خمشی غیر الاستیک (فرمول Tetmajer)
بارهای خمشی الاستیک یا هوک (بار بحرانی محدود کننده آن توسط معادله اویلر تعیین می شود)
در محاسبه رابطه اویلر برای سیلندرهای هیدرولیکی، میله پیستون معمولا به عنوان یک میله باریک (با قطر ناچیز) فرض می شود.
در نتیجه بار خمشی و بار عملیاتی به صورت زیر محاسبه می شوند:
بار خمش: بر حسب نیوتن  فرمول هیدرولیک
یعنی میله در زیر این بار دچار خمش می شود.
حداکثر بار عملیاتی:

فرمول هیدرولیک
SK = طول خم شدن آزاد بر حسب میلیمتر
E = مدول الاستیسیته (105 × 2.1 برای فولاد) بر حسب N/mm2
J = ممان اینرسی برای سطح مقطع دایره ای بر حسب

فرمول هیدرولیک
S = ضریب ایمنی (3.5)
طول مورد استفاده به عنوان طول خمش آزاد را می توان از موارد بارگذاری اویلر تعیین نمود (به جدول 4 رجوع شود). برای ساده سازی محاسبه، سخت شدن ناشی از محفظه سیلندر نادیده گرفته می شود. این امر حاشیه امن مورد نیاز را برای سیلندر های استاندارد که موقعیت نصب آنها معمولا نا شناخته است فراهم نموده و آنها را برای هر نوع بار خمشی اضافی آماده می نماید.

حالت بارگذاری اویلر حالت اول
یک سر آزاد و یک سر با اتصال صلب حالت دوم
(حالت پایه)
دو سر چرخان حالت سوم
یک سر چرخان و یک سر با اتصال صلب حالت چهارم
هر دو سر با اتصال صلب
نمایش
طول خمش آزاد
موقعیت نصب برای سیلندر حالت نصب C، D، F
حالت نصب A، B، E
نوع نصب C، D، F

بار به دقت هدایت شود یا محکم کاری صورت گیرد. نوع نصب C، D، F مناسب نیست، انتظار می رود محکم کاری صورت گیرد.

خمش شفت جک هیدرولیک

جدول 4- حالت های بارگذاری اویلر

خمش با بارگذاری جانبی

یک مرجع باید برای سیلندرهای نصب شده با بست های U شکل (حالت 2 در بارگذاری اویلر) در حالت استفاده به صورت افقی و یا با یک شیب زاویه بزرگ ساخته شود.
علاوه بر بارهای فشاری خالص، خم شدن به علت وزن خود سیلندر نیز رخ می دهد.
بایستی توجه ویژه ای به سیلندر های بزرگ با طول چرخه های طولانی و بسیار سنگین معطوف شود.

نمونه یونیت های هیدرولیک نیاز صنعت

محصولات جک هیدرولیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 1 =

لطفا جهت دریافتی فایل های آموزشی فرم زیر را تکمیل کنید.

Call Now Button